Hos psykologen

Det er så mange hensyn å ta.

For eksempel til psykologen som sitter time etter time
og later som han ikke gjesper
og rett og slett holder på å sovne
mens jeg forteller om meg og mor.

For at han ikke skal føle den skammen det er å måtte se seg selv i øynene
legger jeg meg til den uvanen
å stirre i gulvet når jeg snakker om meg selv

Senere legger jeg merke til at denne hensynsfulle oppførselen fra min side
enten blir oppfattet som et av mine problem
eller som en provokasjon - mot dem
når det er slik, de ønsker å se meg.

Til forsiden