Det viktigste vi kan gi

Det viktigste vi kan gi

Det viktigste.

Det viktigste å gi noen som sliter.
Er håp og verdighet.
At noen hører og ser angstens smerte.
Å gi noen lindrende ord i kjærlighet.

Det viktigste å gi noen som sliter.
Er å la et menneske få sin tid å la sårene kunne gro.
Rekke ut en hånd å fortelle at du aldri vil gi opp.
For gjennom tårer og en storm av følelser og tanker vil mot friheten bygge en bro.

Det viktigste å gi noen som sliter.
Hjelpe til å fortelle at du er god nok i ditt liv.
At alle arrene vi får forteller om styrke ikke nederlag.
Den største styrken i livet er å møte dagen med et smil.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden