Å leve med posttraumatisk stresssyndrom og flashback

Å leve med posttraumatisk stresssyndrom og flashback

Å leve med posttraumatisk stresssyndrom og flashback.

Det handler om alvorlige traumatiske situasjoner med fare for liv og helse.
En daglig kamp å møte alt som minner på traumene i sinn og kropp.
Når ingen tror på hvordan dette oppleves kommer angsten og smerten.
Et hjerte som hamrer uten stopp.

Det farligste er når døra stenges og slutter å utfordre traumene å arbeide med å bli trygg igjen.
Tørre å møte livet å bli venner med sin skjebne å finne sin lykt.
Som lyser vei framover mot det gode.
Selv om livet noen ganger er stygt.

Hver dag og netter kan noe som minner på traumene gi flashback.
Gjennoppleve det som gjør vondt en kort stund.
Det viktigste er at noen forteller og ser de gode tingene i ens liv å gir ro og trygghet.
Ha gode og trygge rutiner hver dag å få muligheten til å vise det en er god på for da tar angsten en blund.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden