Tilbake Tilbake: Eksistens

Var det så mye bedre før?

Kravene i dagens samfunn er for tøffe for mange av oss.

«Alt var mye bedre før» er et velkjent ordtak. Det er mye fokus på at ungdommer i dagens samfunn har det vanskeligere enn tidligere oppvoksende generasjoner. Det er i dag større press på hvordan man ser ut, hvor godt man lykkes på skole og med utdanning, og hvordan man hevder seg sosialt.

Sosiale medium bobler over av treningtips, tilbud på protein, bilder av muskuløse kropper, og ikke minst bilder av hva man har spist etter treningen. Bloggene til treningsfantomene blir lest av tusenvis hver dag. Det var ikke slik da jeg vokste opp.

I dagens samfunn blir det også vanskeligere å vanskeligere å lykkes karrièremessig uten en skikkelig utdannelse. Nåløyet for å få de beste jobbene er trangt, og krever ofte både masterutdanning og erfaring.

Nå er det jo slik at de fleste mennesker har behov for at det stilles krav til dem. Mange mener at dersom samfunnet var bygget opp uten at man stilte krav, hadde utviklingen stoppet opp. Men er det slik at vi er begynt å stille urealistiske krav til barn og unge?

Hva mener du? Var det like vanskelig å vokse opp før i tiden? Har sosiale media noen innvirkning på dagens unge?

Til forsiden