Tilbake Tilbake: Eksistens

Utfoldelsen

Respekt for at alle bare følger
de behovene de har
og at utfordringene
som de gir
er unike

Respekt for at også du
bare følger de behovene
du har
og at utfordringene
som de gir
er det bare du som forstår
Alle er opptatt av egne behov
og ja
de kan involvere hensyn
til andres
men vær var
for at det kan være lite å finne
av hensyn
hos den andre

Til forsiden