Tilbake Tilbake: Eksistens

Mer velstand den gang

Denne sangen går på melodi av en fyr som dreiv på på 60 tallet og het(er?) Eric Burden. Melodien er: When I Was Young.

Jeg gikk 4 år på folkehøyskole, 3 år på landbruksskole, 3 år på voksengymnas

Ref: Det var mer velstand, den gang, var mer velstand den gang.

Jeg betalte ikke et rødt øre for det,
Staten betalte, nå kan vi le
Det hendte på 90 tall

Ref

Man hadde rett til trygdebil,
Trengte ikke jobbe for å få det fordi,
Alle skulle bli hjulpet den gang

Ref

Omk: Den gang var likhetstanken litt større, den gjaldt også mer for de uføre.

Ref

Man levde i en velferdsstat,
Bostøtte kunne være kjekt å ha,
Man fikk mer i trygd.

Ref

Omk:Man var innlagt på psykiatriske ett år om gangen, mange fler tilbud og mening i hverdagen.

Ref

NAV var ikke funnet opp,
Det var lettere å stå opp,
Tryggere arbeidsliv.

Ref

Støttekontaktordningen er kuttet ned
To timer i uken, det bør holde
Ja penger er spart, godt er det.

Ref

Omk: Jeg gikk på 4 grupper hver en uke,
På dagsenteret nå kan man kun få gått på en.

Ref
Synges desperat: Ref ref osv.

Til forsiden