Tilbake Tilbake: Eksistens

Medfølelse

Menneskeverd

Uvitenhet er menneskeverdets største fiende
Uvitenhet er systemets beste venn
Medfølelse er menneskeverdets beste venn
Medfølelse er systemets verste fiende

Til forsiden