Tilbake Tilbake: Eksistens

LANGE TANKER

Lange tanker

Jeg liker lange tanker
tanker som finner vei
som gir meg svar
gjennom livets svinger

Jeg liker lange tanker
tanker som ikke tar slutt
som finner meg igjen
om jeg mister taket

Jeg liker lange tanker
tanker der jeg ikke er alene
der det er plass til andre
der vi ser hverandre

Jeg liker lange tanker
tanker om stort og smått
der ingen har rett og ingen feil
der alle blir enig om veien.

Lange tanker

Jeg liker lange tanker
tanker som finner vei
som gir meg svar
gjennom livets svinger

Jeg liker lange tanker
tanker som ikke tar slutt
som finner meg igjen
om jeg mister taket

Jeg liker lange tanker
tanker der jeg ikke er alene
der det er plass til andre
der vi ser hverandre

Jeg liker lange tanker
tanker om stort og smått
der ingen har rett og ingen feil
der alle blir enig om veien.

Til forsiden