Tilbake Tilbake: Eksistens

I'm just me..

Et dikt om forventninger

Everybody is here
Waiting for you
Waiting for you to do something
Something extraordinary
Something no ones else can
But I can't
I'm just me
Nothing extraordinary at all

Til forsiden