Tilbake Tilbake: Eksistens

Hør meg, se meg

Dette diktet handler om behovet for å bli hørt og sett av menneskene itineris seg.

Hør meg, se meg

Det er viktig for meg å bli hørt og sett.

Ikke overse meg

Ikke send meg til en tilværelse der jeg bare eksisterer

Jeg trenger å leve

Og for å leve trenger jeg at du ser meg.

Planter og dyr eksisterer

Vi mennesker trenger å leve.

Til forsiden