Tilbake Tilbake: Eksistens

Finnes det noen på vår jord.

Finnes det noen på vår jord.

Finnes det noen på vår jord.

Finnes det noen på vår jord.
Som hånden på hjertet kan si.
At de aldri har tatt dårlige valg i livet.
At de aldri har såret noen å ødelagt det å være fri.

Finnes det noen som er feilfrie.
Å ikke angrer på ting som er sagt og gjort.
For angeren blir til fornektelse.
Som avsløres ganske fort.

Det er menneskelig å gjøre feil.
Å rette opp feilene vi mot hverandre gjør.
Det viktigste å gjøre er å si unnskyld.
Slippe andre fri slik at nye fine ting vokser opp og det gamle dør.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden