Tilbake Tilbake: Eksistens

FORSKJELLS-OSLO

Milliarder sulter - milliarder ruller i palasser og svitter

FORSKJELLS-OSLO

Har hun mat i dag ?
Har hun rom i natt ?
Hva tenker hun nå ?
Fremtid uten håp ?
I Karl-Johans bakken venter
Hva venter hun på ?
Tom koppen frem rekker
Mot håpet seg strekker
Likegyldighetsdvalen – ingen vil vekkes
Milliarder ruller i palasser og svitter
Mot skatteparadiser haster
Tom koppen av vinden den kastes
I dansende galopp mot Stortinget flakser
En tier fra deg og en tier fra meg
Kan koppene tomme fylle så tunge
Og gleden i hjerter så mange får runge
Gunn Pound

Til forsiden