Tilbake Tilbake: Eksistens

Er det plass for meg.

Er det plass for meg.

Er det plass til meg.

Er det plass til meg i dette samfunnet.
Når alle bare skal hakke på meg å se de dårlige sidene jeg har.
Jeg gjør så godt jeg kan hver dag.
Har lyst til å være fri å fly med drømmene jeg bar.

Er det plass for meg i dette samfunnet.
Når folk skal plassere meg i en bås.
Å glemmer alt jeg er som menneske.
Bare fordi alt skal skje korrekt på et papir som ofte er vås.

Er det plass for meg i dette samfunnet.
Når psykiatrien er delt opp i dem og oss.
At våre sykdommer rangeres først og siste i en kø.
Etter hvem som har krefter til å sloss.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden