Tilbake Tilbake: Eksistens

Den dagen jeg greide å slippe fri.

Den dagen jeg greide å slippe fri.

Den dagen jeg greide å slippe fri.

Den dagen jeg greide å slippe fri.
Var ordene gjennom gamle følelser og mønstre av tanker jeg kunne si.
Den dagen jeg forsto sammenhengen bak alle problemer jeg har hatt.
Med avvisninger fra ei mor som skulle vært der i barneår isteden ble en svart natt.

Den dagen jeg finner min egen trygghet så slipper jeg fri.
År med stress og vonde påkjenninger da går det som det gjør kan man trygt si.
Bak angst og et mørke så finnes det ofte noe som svikter et sted.
Å setter seg i kroppens nervesystem, følelser og tanker som ikke gir fred.

Når de som vil hjelpe ikke skjønner hvor problemet ligger.
Ofte langt tilbake og de gir de samme negative tilbakemeldinger som bare trigger.
Hjelp de som har kjent på kulde og svik med forståelse ikke avvis de.
Ellers vil de aldri bli fri.

Et barn som lærer å skam og skyld i et barneliv.
Ender ofte i kaos og lærer at ingen er stole på full av utrygghet og tvil.
Men det aldri for sent å ta gode valg å forandre retning i et liv.
Slik at hver dag blir en soloppgang med et ekte smil.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden