Tilbake Tilbake: Depresjon

Hengtmann

Vi spilte mye hengt mann

Vi spilte mye
hengtmann når vi
var små.
Nå ønsker vi bare
å bli en
hengt mann.

Til forsiden