Tilbake Tilbake: Depresjon

Det mørke lyset.

Når alt blir svart.

Så siger det inn og tennes, det mørke og triste lyset.
Det lyser et sted i sjelen, der intet glimt er å finne.
Der hverken sorg eller glede, ei håp eller tro kunne leve.
Det stengte og ensomme rommet vi helst vil ungå der inne.

Det mørke lyset har evnen, den tragiske egenskapen
Å treffe hvert eneste hjørne, gi næring til alt som plager
Som ikke har ord eller språk, ei heller egne symboler
Som bare du selv vet finnes og martrer deg alle dager.

Prøv ikke å sloss imot det,det lar seg slett ikke slukke
Fåfengt er det å kjempe med både kjemi og med pleie
Den evige næring som trengs, for å nære det dødlige lyset
Er ditt liv fra din vugge til kiste. Ditt eneste evige eie.

Til forsiden