Tilbake Tilbake: Angst

Usikkerheten

Usikkerheten gjør meg svak

Usikkerheten gjør meg svak
jeg vet ikke lenger hva jeg kan.
På utsiden er jeg den samme
men styrken
og tryggheten jeg hadde
er nå en geleklump
av usikkerhet.
Jeg er så redd for å feile,
for å bli avvist, ikke strekke til.
Så redd for å ikke være
den de andre forventer og vil.
Det er vanskelig å tro
på dine oppmuntringer,
og dine ord om at jeg er bra nok,
fordi jeg ikke kan se det selv.
Jeg kan ikke se at jeg holder mål
tviler på mine egne evner til de enkleste ting.

Til forsiden