Tilbake Tilbake: Angst

Tillit

Tillit....

Tillit
Et ganske enkelt ord
Men å få det av andre
Er en bragd nok så stor
Når to hjerter møtes
Og de blir forent
Da kan tillit oppstå
Og den kan bli fortjent

 

Men det er ikke alltid lett
Nokså vanskelig å tro på
At andre vil deg vel
Og på veien med deg gå
For i et sinn som enda husker
Og ikke kan forstå
Er tillit noe av det farligste
Et annet menneske kan få

Hecky

Til forsiden