Tilbake Tilbake: Angst

Månen Din

Månen Din
Jeg er ikke som alle de andre,
for jeg vil ikke være solen din,
jeg vil være månen din.
Sånn at jeg kan skinne for deg
i dine mørke stunder.
Hjertelig Hilsen
The Great Poet
Bjørn Stuverød.

Til forsiden