Tilbake Tilbake: Angst

Kjære politikere

Vet dere hvordan min dag kan være

Kjære politikere

Kjære politikere
Vet dere hvordan min dag kan være.
Lever med mobbetraumer å ptsd og flashback.
Tenk om dere var inni hodet mitt og i følelsene å kunne forstå og lære.

Kjære politikere.
Vet dere at vi som sliter psykisk i helsevesenet blir behandlet dårligst full av trusler og tvang.
Når fagfolk og et system som ikke fungerer bygd opp av makt.
Klipper vingene av mennesker med en annen måte å være på med sin sang.

Kjære politikere.
Kan dere høre min lille røst.
Kan dere åpne pengesekken slik at vi får hjelp til å leve et godt liv.
Få vist samfunnet at alle som sliter eier så mye mer enn sykdom lik en fargerik høst.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden