Tilbake Tilbake: Angst

Hva ville du gjort?

Dette diktet handler om å se andre i den situasjon de er i

Hva ville du gjort?

Hvordan ville du blitt møtt? Hvis du da hadde hatt det kjempe tøft. Hva ville du at jeg skulle sagt? når du visste at du ikke hadde noe makt. Hvordan ville du reagert når da ingen forsto? Men at du bare så på de andre som smilte og lo. Hvordan vil du takle det og høre? om all din angst og alt som du selv måtte gjøre. Hva ville du gjort når du visste at ingen kunne hjelpe deg? fordi du ikke visste selv en gang hva som egentlig var feil. Hva ville du gjort når ingen visste at om natten er det kun tårer på din pute? og hva ville du virkelig gjort når du innerst inne visste at alt håpet da var ute.

Laget av Lillian Aarberg

Til forsiden