Tilbake Tilbake: Angst

Er det slik?

Er det slik at det å ta sitt eget liv er egoistisk?

Er det slik at det å ta sitt eget liv er egoistisk?

Er det slik at når jeg kjenner at livet er for tøft å leve og jeg nesten ikke orker å leve videre så er det en egoistisk tanke?

Er det slik at meningen med mitt liv er å være levende for andre og ikke leve for min egen del?

Er det slik at meningen at jeg skal leve slik at andre kan utnytte og dra fordeler med at jeg er i live?

Er det slik at det ikke er jeg som person som er viktig?

Er det slik at hvert menneske har sin egen verdi faller bort siden jeg må være her for andres og ikke for min egen del?

Er det slik at min oppgave er å tenke på andre og ikke meg selv?

Er det slik at det ikke er viktig at jeg har det bra men at jeg er her for andre?

Er det slik at jeg skal underkaste meg andre mennesker og kun tenke på hva jeg kan gjøre for andre?

Er det slik at jeg ikke skal være egoist å tenke på mitt eget behov?

Mitt behov er å få slippe å leve.

Jeg lever for andre og ikke for meg selv.

Til forsiden