Tilbake Tilbake: Angst

Ensom krig

Smerte. Innvendig. Angst. Å tvinge.

Smerte. Innvendig. Angst. Å tvinge. Redsel. Frykte. Å skremme. Tid. Tålmodighet. Hard prøve. Der. Tortur. Her. Å tåle. Tiden. Stillheten. Ord. Som vil. Ut. Sitter fast. Tid. Hjelp. Trygghet. Vent. Verdifull tid. Ikke tapt. Nødvendig. Ingen vet. Dyp redsel. Prøv. En stille stillhet. Den verste stillhet. Avmakt. Å vente. Å prøve. Kjemper. I stille krig. Helt alene. Vil hjelpe avmakten. Tårer som ler. Å misforstå. Taus. Snakk. Ikke slipp. Å kunne. Jeg kan. Tid. Vent. Stillhet. Sitte stille sammen. Kjempe kampen sammen. Krige krigen sammen. Litt vanskelig. Å vente. Verdifull tid. Å vente. Ensom krig. Liten. Redd. Nytt syn. Ny verden. Min verden. Fra mitt sted. Annerledes. Ja. Håpløst. Nei. Ikke slipp. Vent. Hjelp. Å rope. Å skrike. Å gråte. Rop. Skrik. Gråt. Uten lyd. Gjennom øyne. Blanke. Øyne. Stille pust. Uten lyd. Uten stemme. Å definere. Definere ord. Definere tårer. Stille tårer. Som renner. Gråte. Ikke slippe. Å vente. Å puste. Hvem vet. Hva skjer. Å anta. Farlig dom. Vent. Hjelp. Tid. God stillhet. Vond taushet. Tortur. Håp. Spørsmål. Mas. Kaos. Håp. Sammen. Stille. Håp. Hjelp. Se. Et blikk. Andre tårer. Definert. Mine. Et skrik. Fordi. Å kreve. Å mene. Å tvinge. Eller vente.

Til forsiden