Tilbake Tilbake: Angst

Den rennende sanden

Jeg er redd.

Jeg er redd for imorgen og hva som vil
skje, hvordan jeg skal klare
å snakke og i det hele
tatt virke
bra,
men
mest av alt
er jeg redd for alt jeg allerede
har gjort galt
idag.

Til forsiden