Tilbake Tilbake: Angst

Den gale psykiateren.

Den gale psykiateren.

Den gale psykiateren.

Når han ikke fikk som han ville så slamret han med dørene.
På fem minutter hadde han diagnosene klare.
Han overmedisinerte sine pasienter på det groveste.
Han lekte Gud.
Han elsket tvang.
Når han var på avdelingen så kom han som en nazigeneral og vi pasienter hadde ingenting vi skulle ha sagt.
Hvis vi ikke fulgte hans opplegg så straffet han oss på det groveste.
Han elsket å ha kontroll og makt over oss pasientene og vi hatet han.
Det er ingen som kan tvinge en annen person til noe vedkommende ikke vil være med på.
Slike skal hjelpe mennesker med psykiske lidelser.
Det er en skam.
Din jævel som du var ikledd en hjelper men isteden ødela mennesker enda mer.
Din gærne psykiater.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden