Tilbake Tilbake: Angst

ANGSTEN SOM ET ARBEIDSREDSKAP

Se på meg som en tjener,

se på meg som en hjelper,
se på meg som en oppklarer,
se på meg som en veiviser.
Det eneste jeg vil er at du skal forholde deg til deg selv.

Forstå meg som et signal,
forstå meg som et varsku,
forstå meg som et rop om hjelp,
forstå meg som et arbeidsredskap.
Det eneste jeg ønsker er at du skal forstå deg selv.

Tro på det jeg forteller deg,
tro på det jeg viser deg,
tro på det jeg sier deg,
tro på det jeg gjør for deg.
Det eneste jeg vil er at du skal tro på dine innerste tanker.

Jeg er gitt deg for å hjelpe,
jeg er gitt deg for ditt beste,
jeg er gitt deg for at du skal endres,
jeg er gitt deg for at du skal bli hel.
Det eneste jeg ønsker er at du skal være deg selv.

Lone Husby

Til forsiden