diverse

Dikt

Her kan du legge inn dine egne dikt.

Logg deg inn. Velg den kategorien du synes passer best. Lag en tittel og skriv den inn i feltet Tittel. Den første setningen i diktet skriver du inn i feltet Intro.

Så legger du resten av teksten i feltet Body. Trykk så på Send og teksten blir publisert.

Til forsiden