Blank 300 x 300

DIKT

Gjør følgende når du vil publisere dikt. Logg deg inn og velg kategorien du synes passer best. Lag en tittel og skriv den inn i feltet Tittel. Den første setningen i diktet skriver du inn i feltet Intro. Legg resten av teksten i feltet Body. Trykk på Send og så blir teksten din publisert

Til forsiden